The Usui system of naturel healing

Reiki helpt bij

Heft blokkades op
Vermoeidheid
Burn-out
Om in balans te komen
Chakra's in balans brengen
Pijnen
Verdriet
Stress
verhoging van het bewustzijn
Meer zelfliefde en zelfvertrouwen
Meer ontspanning en rust

Waarbij kan reiki allemaal helpen?

Helpt bij depressie
Somberheid
Onzekerheid
Faalangst
Eenzaamheid
Hyperventilatie
Blessures
Slapeloosheid
R.S.I.
Ontstekingen
Opschonen van negatieve energie

Reiki is ontstaan uit de Japanse karakters “Rei”en “Ki”. Rei betekent onbegrensdheid of het universele. Ki betekent de vitale kracht, die door al het levende stroomt oftewel de levensenergie. Ki is hetzelfde als hetgeen de oude Chinezen bedoelden met Chi en Hindoeisten met Prana. Vele culturen, religies en grote geleerden uit het verleden hadden zo hun eigen benaming voor ditzelfde begrip. Het gaat dus om de energie die alles in de schepping in stand houdt en die door alles heen op hoogst intelligente wijze werkt en die geneest als ze daartoe de gelegenheid krijgt.

Reiki betekent dus Universele Levensenergie en deze benaming is gegeven aan een oude geneeskunst die in de vorige eeuw werd ontdekt door Dr. Mikao Usui. Het wordt ook wel genoemd “the Usui system of naturel healing”. In het begin van de jaren zeventig bracht mevrouw Hawayo Takata uit Hawai Reiki naar het westen.

Hoe werkt Reiki?

Reiki is een methode waarbij de genezende levensenergie via het lichaam van de gever naar de cliënt wordt geleid. Dit kan op afstand en persoonlijk. De energie stroomt vanzelf van geven naar ontvanger.

Kou of warmte ervaren

Tijdens de behandeling kun je kou of warmte ervaren. Kou wordt mede veroorzaakt door de aanwezigheid van engelen, gidsen of helpers (overleden dierbaren) die veelal aanwezig zijn tijdens een reikibehandeling. Warmte wordt veroorzaakt doordat je op de plekken die worden behandeld blokkades hebt die weggehaald moeten worden en waar weer doorstroming zal kunnen gaan plaats vinden.te achterhalen.

Beelden

Tijdens de behandeling krijg ik soms ook beelden door uit vorige levens. Deze zal ik na de sessie ook vertellen evenals wat ik nog meer heb waargenomen. Na de behandeling is het noodzakelijk dat de aura weer gesloten wordt. Deze zal ik dan ook voor je dichten. Hierdoor blijft de ontvangen energie langer bij je. Het is noodzakelijk om na een reikibehandeling veel te drinken. Het is van belang dat het lichaam na een reikibehandeling goed reinigt, zodat de afvalstoffen die niet meer nodig zijn goed en snel weg kunnen

Reiki brengt genezing op lichamelijk, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau. Reiki heeft een eigen ‘intelligentie’ -het wordt vanzelf geleid naar die plaatsen in het lichaam, geest en ziel waar genezing nodig is.

Kan iedereen reiki leren?

Reiki kan door iedereen geleerd worden. Bij de initiatie in Reiki, wordt als het ware een genezend kanaal, dat in ieder mens aanwezig is, opnieuw geopend en aangewakkerd. Bij de geboorte van een mens is dit kanaal nog open, maar het wordt bij de meeste al spoedig gesloten in de eerste levensjaren. Initiatie in Reiki is dus het herstellen van een vermogen wat men als kind reeds bezat en is derhalve niets on- of bovennatuurlijks.
Reiki is voor iedereen, ogeacht leeftijd of ziekte.

Wat is reiki niet?

Reiki is geen religie, cultus of geloofssysteem. Het kent geen dogma’s. Het heeft niets te maken met occultisme, spiritisme of exorcisme. Ook is het geen vorm van suggestie, ‘wishfulthinking’, hypnose of andere psychotherapeutische techniek. Er is geen sprake van techniek. Er is geen sprake van magie of ‘tovenarij’. Reiki is een vorm van magnetiseren. Ook bij magnetiseren wordt gebruik gemaakt van handoplegging om dezelfde genezende energie door te geven.

Behandeling aanvragen