Je kunt leren je af te schermen voor de energie en gevoelens van anderen

Hoogsensitiviteit maakt dat men de omgeving sterker aanvoelt dan gemiddeld en spanningen snel waaneemt. De hooggevoeligheid uit zich op veel manieren. Op het werk kan de persoon bijvoorbeeld aan een collega merken dat deze zich niet zo goed voelt. Prikkels zoals muziek, geuren of elektromagnetische signalen komen meer aan, wat zich uit door sterke emotie en meer ruiken en voelen dan anderen. Spanningen tussen mensen of groepen worden aangevoeld. Men voelt bijvoorbeeld intuïtief aan als iemand iets nodig heeft en denkt na over de manier waarop iemand het best benaderd kan worden. Concentratiestoornissen, slecht grenzen kunnen stellen, overmatig piekeren, moeite met autoriteiten en een groot rechtvaardigheidsgevoel kunnen ook voortkomen uit hoogsensitiviteit.

Moeite met concentratie

Hoogsensitiviteit brengt ook met zich mee dat iemand minder goed functioneert wanneer hij of zij zich op de vingers gekeken voelt of iets moet analyseren. Dergelijke personen hebben moeite met concentratie en vaak proberen zij tot rust te komen door te slapen of zich tijdelijk terug te trekken. Zij beleven de wereld intens en de neiging tot perfectionisme en faalangst komt vaak voor.

Interesse in spiritualiteit

Hoogsensitiviteit betekent ook vaak interesse in spiritualiteit en in andere diepgaande onderwerpen. Het is een aangeboren eigenschap. Doordat hoogsensitiviteit verschillende eigenschappen kent, zoals een groot inlevingsvermogen, het zorgzaam zijn en het kunnen meevoelen met een ander is hoogsensitiviteit bijzonder en een mooie gave. Het kan helaas ook een valkuil zijn tot jezelf wegcijferen, geen grenzen kunnen stellen tot zelfs het creëren van een burn-out. Daarom is het belangrijk om te weten hoe je met hoogsensitiviteit moet omgaan.

Afschermen

Je kunt leren je af te schermen voor de energie en gevoelens van anderen. Zo leer je dat wat je voelt van jou is of van een ander die aan jou denkt of in je omgeving is. Je kunt leren hoe je in het dagelijkse leven om kunt gaan met hoogsensitiviteit door naar je gevoel te luisteren in plaats van in je hoofd te blijven zitten. Je kunt leren dat een ander de energie niet meer uit jou ‘wegtrekt’, maar dat je bij jou authentieke zelf kunt blijven. Door te weten hoe je met hoogsensitiviteit kunt omgaan ga je hoogsensitiviteit als een kracht zien in plaats van een last, waardoor het voor je werkt in plaats van tegen je.

Kinderen

Ook kinderen kunnen hoogsensitief zijn. Dit zijn onder andere “de nieuwe-tijds kinderen”. Voor kinderen is het vaak extra lastig om met hun hoogsensitiviteit om te gaan. Ze kunnen vaak moeilijk weergeven wat ze nu voelen en wat er gebeurd in een bepaalde setting. Heel belangrijk is om gesprekken hierover te voeren met het kind en niet te ontkennen dat het kind hiermee begaafd is. Noodzaak is om dit serieus te nemen, omdat bij ontkenning dit op latere leeftijd voor grote problemen kan zorgen. Ook kinderen kunnen op een goede en speelse manier leren omgaan met hun hoogsensitiviteit, zodat ook zij op latere leeftijd dit ais een kracht en gave gaan ervaren en niet als een last.

Elaine Aron heeft een test ontwikkeld om te bepalen ofje begaafd bent met hoogsensitiviteit.
Wil jij bepalen of dit zo is?

Klik hier voor de zelftest

Wil je meer weten over omgaan met hoogsensitiviteit? Neem dan gerust contact met mij op.

Contact opnemen